Vognsild Vandværk - informationsarkiv


På denne side placeres og findes information om værket og dets drift i arkivform - altså det, det ikke længere er umiddelbart relevant for dagligdagen.


10-12-2019: Glædelig jul

 • Nyeste vandprøver er som forventede, så vi har nu fjernet UV-filteret.
 • Det betyder i praksis ikke noget for os som forbrugere.
 • Men som vandværk markerer det den længe ventede og endelige afslutning på på årets udfordringer og det resulterende renoveringsprojekt, som hermed erklæres for afsluttet :)
 • Glædelig jul til alle.


24-10-2019: Vi kører :)

 • Så er der ryddet op på pladsen, det nye anlæg kører inkl. automatisk filterskyl.
 • Som forbrugere kan alle derfor forvente normaliseret tryk, samt en gradvis forbedring af jern/mangan-bismagen.
 • Samtidig er det også nu, at det giver mening at kontrollere og rense egne filtre.


22-10-2019: Nyt anlæg indkoblet

 • Det nye anlæg med udvendig tank og nye pumper er i går mandag koblet ind i driften uden problemer.
 • Her fra vil der ske en indkøring, hvor alle komponenter overvåges - og vi naturligvis holder høje med med vandkvaliteten, så vi om nogle uger som forventet kan tage UV-filteret ud af drift.


20-10-2019: Vandprøver godkendte

 • Vandprøver fra det nye anlæg med UV-filter er nu godkendte, se oversigten.
 • Vi vil derfor i næste uge indkoble det nye anlæg i forsyningen. Der må forventes kortvarige forstyrrelser.


17-10-2019: Statusopdatering

 • Vi har endnu ikke de endelige, godkendte vandprøver, så omskiftning er ikke færdiggjort, driften fortsætter som hidtil.
 • Ny status forventes i starten af næste uge.


11-10-2019: Statusopdatering

 • Så kom vi igennem anden uge af projektet, og vi følger fortsat planen uden overraskelser. Teknisk er anlægget klart, UV-filteret til indkøring er på plads og koblet ind - klart til sammen med de fine nye pumper at levere vand til os alle.
 • Der er i dag taget vandprøver ved udgangen af det nye anlæg. Disse skal sikre, at vandet har den nødvendige kvalitet, inden vi laver den endelige indkobling. Vi forventer resultaterne midt i næste uge.
 • Indtil da fortsætter driften som hidtil. 


4-10-2019: Projektstatus

 • Så kom vi igennem første uge af projektet, og situationen er, at vi følger planen uden overraskelser. Tanken og pumpeanlægget er på plads.


1-10-2019: Så er vi i gang med projektet

 • Leverandører og håndværkere er på pladsen, og projektet blev skudt i gang som planlagt i går. Pumpehuset er ryddet for at gøre plads til de nye installationer, og området er forberedt til placering af den nye tank.
 • Læs den samlede projektbeskrivelse.


25-9-2019: Projekt-information

 • Der er truffet beslutning om et gennemføre et ombygningsprojekt med etablering af ny rentvandstank (friststående reservoir mod øst) og moderne pumpeanlæg for at kunne fremtidsikre og normalisere den samlede vandforsyning. 
 • Projektet startes mandag den 30.9.2019 og forventes at vare ca. 2 uger for hovedprojektet, der gennemføres udelukkende på Smedevej 27.
 • Der vil i projektperioden være behov for at lukke for vandet i kortere perioder, hvilket styres af aktiviterne i projektet. Det tilstræbes naturligvis at minimere dette og de resulterende gener, men undgås kan det ikke - og vi anmoder om forståelse for dette. Trykvariationer, hvor der ikke er helt lukket, vil også forekomme.
 • Kontakt os, hvis der er spørgsmål i denne sammenhæng.


12-9-2019: Renoveringsprojekt

 • Bestyrelsen har nu materialet fra leverandørerne til 2 konkrete løsninger til vores fælles, fremtidig vandværk: Ombygning eller renovering. Det arbejdes koncentreret videre mod en beslutning og igangsætning. Tidsplanen er endnu ikke fastlagt, hvilket naturligvis er en vigtig del også af dette projekt.


9-9-2019: Vandforsyningen

 • Bestyrelsen har modtaget henvendelser om bismag i drikkevand, hvilket formentligt er en bivirkning ved den nuværende driftssituation, hvor skylning af filter sker manuelt. Dette arbejde giver trykvariationer i ledningsnettet både i husstanden og udenfor, som kan medføre, at aflejringer (mangan/jern) løsner sig. 
 • Der er ingen kendt sundhedsrisiko, og seneste vandprøve viser ingen overskredne grænseværdier.


1-9-2019: Aktuel driftssituation på værket

 • Der arbejdes fortsat på at finde en varig og stabil løsning for selve vandværket - uden det udtjente reservoir.  
 • Skylning af værkets i øvrigt velfungerende filteranlæg håndteres i en overgangsordning manuelt. Dette er indført fra starten af uge 34 for at sikre vandkvaliteten.
 • Den manuelle proces kan give varierende tryk pga. det kortvarige store forbrug, som den midlertidige løsning ikke helt kan kompensere for.
 • Bestyrelsen har ikke på dette tidspunkt en fast dato for etablering af kommende løsning, men vi informerer naturligvis her, så snart vi har mere præcis information.


14-8-2019: Opdatering

 • Planen om at genindsætte reservoiret må opgives
 • Bestyrelsen har derfor iværksat projektet med en ny løsning, hvor den gamle tank ikke indgår i driften.


31-7-2019: Opdatering

 • Den midlertidig løsninger håndterer driften uden problemer i praksis
 • Kilden til forureningen var smådyr i tanken. Det betyder, at vi arbejder langsigtet mod en løsning, hvor tanken ikke indgår i driften.
 • På kort sigt tages tanken tilbage i drift efter afskylning for at fjerne de sidste spor, hvilket vi forventer sker i uge 32.


22-7-2019 - kl. 14.11: Kogeanbefaling ophævet

 • Nyeste vandprøver beviser, at vandet fra vandværket igen er uden bakterieforurening
 • Vesthimmerlands Kommune har dermed fjernet kogeanbefalingen
 • Arbejdet med at kunne vende tilbage til normal drift på værket fortsætter naturligvis
 • Vi opdaterer her på siden, når der sker ændringer


22-7-2019 - kl. 12.52: Opdatering

 • Den midlertidig løsninger håndterer driften uden udfordringer
 • Løsningen er valgt for at sikre rent vand hurtigst muligt og dermed den bedst mulige service for alle forbrugere
 • Værkets økonomi er fortsat sund, og etableringen af løsningen betales med eksisterende kapital


19-7-2019 - kl. 12.42: Opdatering

 • Den midlertidig løsninger nu i drift - og har kørt en lille time.
 • Dermed forventer vi på baggrund af den seneste vandprøve, at det nu er rent vand, der sendes ud i nettet
 • Officielt set er kogeanbefalingen fortsat gældende, indtil vandprøven fra afgang vandværk viser ok


19-7-2019 - kl. 10.57: Opdatering

 • Den midlertidig løsning, som skal give rent vand i forsyningen, vil være i drift inden middag
 • Der tages nye vandprøver fra vandværket i eftermiddag, så vi kan have resultatet i starten af næste uge


19-7-2019 - kl. 8.54: Status

 • Smeden arbejder på værket i disse timer
 • Vi forventer i løbet af i formiddagen at kunne idriftsætte den midlertidige løsning uden mærkbar afbrydelse af forsyningen


18-7-2019 - kl. 15.34: Status

 • Vi forventer i løbet af i morgen fredag at kunne idriftsætte den midlertidige løsning, så kogeanbefalingen kan ophæves, når nye prøver beviser rent vand
 • Vi opdaterer her, så snart vi har præcis information og har aftale med myndighederne 


18-7-2019 - kl. 12.10: Fortsat kogeanbefaling - kildens placering er nu fundet

 • De nye vandprøver viser os entydigt, hvor forureningen opstår: Buffer- eller også kaldet rentvands-tank
 • Det skal nu afklares, om det skyldes en egentlig utæthed eller indtrængning af f.eks. mindre dyr
 • Arbejdet på tanken påbegyndes snarest, forventeligt i morgen
 • Vi undersøger, om det er muligt at etablere en midlertidig løsning nu, hvor kilden er fundet.
 • Vi opdaterer her, så snart vi har yderligere information


16-7-2019: Status

 • Vi forventer svar på seneste vandprøver torsdag (forsinkes en smule pga. ferietid)


15-7-2019: Status

 • Vi har modtaget spørgsmål om, hvor bakterieforureningen er fundet
 • Prøverne er udtaget ved afgang fra vandværket - se evt. prøverne
 • Sporingsarbejdet fortsættes med støtte fra vores rådgivere
 • Varighed inden problemet er løst, kan vi desværre ikke sige noget endeligt om
 • Vi ved, at enkelte forbrugere er kontaktet af Aars Avis, hvilket vi også selv er
 • Vi gør vores bedste for at holde alle informererede, men kontakt os gerne
 • Vi beklager de gener, som vi sammen med alle andre forbrugere oplever 


12-7-2019: Fortsat kogeanbefaling

 • De nye vandprøver viste desværre fortsat enterokokker
 • Der er endnu ikke fundet en kilde til problemet
 • Sporingsarbejdet fortsættes, og vi informerer, så snart vi ved mere


10-7-2019: Status

 • Der er i går taget nye vandprøver - resultat forventes indenfor 48 timer


9-7-2019: Status

 • Der er i går husstandsomdelt informationsark
 • Resultat fra nye prøver forventes fortsat ca. 11.7.2019
 • Kontakt vandværket, hvis der er spørgsmål


8-7-2019: Kogeanbefaling

 • Der er d.d. udstedt kogeanbefaling fra kommunen
 • Se hvordan du skal forholde dig her.
 • Baggrunden er fund af enterokokker i en foreløbig ananlyserapport

 • Der forsøges kildesporing og tages nye prøver
 • Vi opdaterer omkring situationen, så snart vi ved mere.